บจ.มิคคนิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.มิคคนิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/10/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0145565002230
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

54 หมู่ที่ 1, ต.คุ้งลาน, อ.บางปะอิน, จ.พระนครศรีอยุธยา, 13160

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.