บจ.9 มนตรี ทรานสปอร์ต จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.9 มนตรี ทรานสปอร์ต จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/6/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0145565002183
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

69/210 หมู่ที่ 4, ต.วัดตูม, อ.พระนครศรีอยุธยา, จ.พระนครศรีอยุธยา, 13000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.