บจ.ถุงเงิน โมลด์ พลาสติก พาส จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ถุงเงิน โมลด์ พลาสติก พาส จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/5/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0145565002141
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 100,000

🏢 ที่อยู่:

7/1 หมู่ที่ 11, ต.ข้าวเม่า, อ.อุทัย, จ.พระนครศรีอยุธยา, 13000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.