หจ.เอส.ที.เอ.กู๊ด โปรดักส์

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เอส.ที.เอ.กู๊ด โปรดักส์ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/20/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0143565000847
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 200,000

🏢 ที่อยู่:

18/43 หมู่ที่ 17, ต.บางกระสั้น, อ.บางปะอิน, จ.พระนครศรีอยุธยา, 13160

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.