หจ.ประไพ คอนสตรัคชั่น 2022

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ประไพ คอนสตรัคชั่น 2022 ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/20/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0143565000821
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

26/6 หมู่ที่ 1, ต.หนองน้ำส้ม, อ.อุทัย, จ.พระนครศรีอยุธยา, 13210

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.