หจ.ชูชาติ คอนสตรัคชั่น ซีเอ็น

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ชูชาติ คอนสตรัคชั่น ซีเอ็น ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/18/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0143565000812
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

23/5 หมู่ที่ 10, ต.โคกม่วง, อ.ภาชี, จ.พระนครศรีอยุธยา, 13140

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.