หจ.ทองเปลว เฟิร์ส เอดส์

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ทองเปลว เฟิร์ส เอดส์ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0143565000804
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 50,000

🏢 ที่อยู่:

4/244 หมู่ที่ 9, ต.คานหาม, อ.อุทัย, จ.พระนครศรีอยุธยา, 13210

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.