หจ.เดอะ ป๊อปปูล่า 99

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เดอะ ป๊อปปูล่า 99 ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/10/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0143565000774
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

126 หมู่บ้าน เฮทเอฟ 02 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย, ต.คลองสวนพลู, อ.พระนครศรีอยุธยา, จ.พระนครศรีอยุธยา, 13000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.