หจ.ทีแอนด์เอ็น ทราเวล

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ทีแอนด์เอ็น ทราเวล ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/6/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0143565000731
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

28/5 หมู่ที่ 4, ต.ตานิม, อ.บางปะหัน, จ.พระนครศรีอยุธยา, 13220

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.