หจ.ยิ่งเจริญก้าวหน้า เทรดดิ้ง

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ยิ่งเจริญก้าวหน้า เทรดดิ้ง ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/3/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0143565000723
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

63/9 หมู่ที่ 8, ต.สามตุ่ม, อ.เสนา, จ.พระนครศรีอยุธยา, 13110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.