หจ.ทรัพย์ทวีผล

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ทรัพย์ทวีผล ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/2/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0143565000715
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

100/965 หมู่ที่ 7, ต.บ้านสร้าง, อ.บางปะอิน, จ.พระนครศรีอยุธยา, 13170

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.