บจ.พีทีเอช บรันซ์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.พีทีเอช บรันซ์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/28/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0135565017431
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

44 หมู่ที่ 7, ต.คูคต, อ.ลำลูกกา, จ.ปทุมธานี, 12130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.