บจ.อีโค มูฟว จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.อีโค มูฟว จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/28/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0135565017369
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

54/115 หมู่บ้าน บารานี รังสิต-คลองสาม หมู่ที่ 3 ถนนเลียบคลองสาม, ต.คลองสาม, อ.คลองหลวง, จ.ปทุมธานี, 12120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.