บจ.ซิลเวอร์ เฮาส์ คัลลินารี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ซิลเวอร์ เฮาส์ คัลลินารี่ แมเนจเม้นท์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/23/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0135565016800
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000
🏢 ที่อยู่:

73/A10 อาคารสโมสรหมู่บ้านฟ้าปิยรมย์ ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ A10 หมู่บ้าน บ้านฟ้าปิยรมย์ หมู่ที่ 5 ถนนลำลูกกา, ต.บึงคำพร้อย, อ.ลำลูกกา, จ.ปทุมธานี, 12150

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.