บจ.เอฟไอทียู จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอฟไอทียู จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/22/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0135565016737
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 4,000,000
🏢 ที่อยู่:

99 หมู่ที่ 18, ต.คลองหนึ่ง, อ.คลองหลวง, จ.ปทุมธานี, 12120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.