บจ.ชาญ เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ชาญ เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/21/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0135565016575
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

84/257 หมู่บ้าน บ้านฟ้าปิยรมณ์ หมู่ที่ 6, ต.บึงคำพร้อย, อ.ลำลูกกา, จ.ปทุมธานี, 12150

Leave a Comment