บจ.ชู ซิน เทรดดิ้ง จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ชู ซิน เทรดดิ้ง จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/20/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0135565016451
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000
🏢 ที่อยู่:

355/7777 หมู่ที่ 15, ต.คูคต, อ.ลำลูกกา, จ.ปทุมธานี, 12130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.