บจ.888 รักษ์สุขภาพ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.888 รักษ์สุขภาพ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/16/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0135565016222
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

41/56-57 หมู่ที่ 8, ต.คลองสอง, อ.คลองหลวง, จ.ปทุมธานี, 12120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.