บจ.วัชรวีร์ ทรานสปอร์ต จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.วัชรวีร์ ทรานสปอร์ต จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/16/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0135565016192
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

19/247 หมู่บ้าน เอื้ออาทรโครงการ 5/3 หมู่ที่ 14, ต.คลองห้า, อ.คลองหลวง, จ.ปทุมธานี, 12120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.