บจ.สมาร์ทไดรฟ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.สมาร์ทไดรฟ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/14/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0135565015943
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 3,000,000
🏢 ที่อยู่:

38/48 หมู่ที่ 3, ต.คูคต, อ.ลำลูกกา, จ.ปทุมธานี, 12130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.