บจ.414 เดคคอร์เรชั่น จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.414 เดคคอร์เรชั่น จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/14/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0135565015919
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

4/14 หมู่ที่ 19, ต.ลำลูกกา, อ.ลำลูกกา, จ.ปทุมธานี, 12150

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.