บจ.ต้า-มี่ ไลฟ์ ดีไซน์ แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ต้า-มี่ ไลฟ์ ดีไซน์ แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/7/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0135565015200
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

26/29 หมู่ที่ 1, ต.คลองสอง, อ.คลองหลวง, จ.ปทุมธานี, 12120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.