บจ.เด็คโค่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เด็คโค่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/31/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0135565014688
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

81/432 หมู่ที่ 5, ต.ลาดสวาย, อ.ลำลูกกา, จ.ปทุมธานี, 12150

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.