บจ.ทริปเปิ้ลไอ โภชนาการ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ทริปเปิ้ลไอ โภชนาการ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/31/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0135565014670
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

2/136 หมู่บ้าน JSP City ซอยรังสิต-นครนายก 34/1, ต.ประชาธิปัตย์, อ.ธัญบุรี, จ.ปทุมธานี, 12130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.