บจ.ซิโนพาวเวอร์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ซิโนพาวเวอร์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/27/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0135565014513
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 60,000,000

🏢 ที่อยู่:

25 หมู่ที่ 13, ต.บึงคำพร้อย, อ.ลำลูกกา, จ.ปทุมธานี, 12150

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.