บจ.ฟู่หยง อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ฟู่หยง อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/27/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0135565014475
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 4,000,000

🏢 ที่อยู่:

99/9 อาคาร4 ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 307 หมู่ที่ 5 ถนนลำลูกกา, ต.ลำลูกกา, อ.ลำลูกกา, จ.ปทุมธานี, 12150

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.