บจ.พรสไตล์168 จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.พรสไตล์168 จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/26/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0135565014319
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

100/86 หมู่บ้าน เดอะคัลเลอร์ส รังสิต-คลอง 4 หมู่ที่ 6, ต.ลาดสวาย, อ.ลำลูกกา, จ.ปทุมธานี, 12150

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.