บจ.เจ.เอ.ฮาร์มอนิก 369 จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เจ.เอ.ฮาร์มอนิก 369 จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/25/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0135565014220
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

119/219 ซอยรังสิต-นครนายก 23, ต.ประชาธิปัตย์, อ.ธัญบุรี, จ.ปทุมธานี, 12130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.