บจ.ร่มอารีย์ กรุ๊ป จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ร่มอารีย์ กรุ๊ป จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/24/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0135565014190
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 3,000,000

🏢 ที่อยู่:

12/15 หมู่ที่ 5, ต.คูบางหลวง, อ.ลาดหลุมแก้ว, จ.ปทุมธานี, 12140

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.