บจ.ไทไท เอ็กพอร์ต จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ไทไท เอ็กพอร์ต จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/24/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0135565014149
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

33/2 หมู่ที่ 1, ต.บึงกาสาม, อ.หนองเสือ, จ.ปทุมธานี, 12170

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.