บจ.เอกนิติ อินเตอร์ลอว์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอกนิติ อินเตอร์ลอว์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/19/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0135565013614
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

81/62 หมู่ที่ 3, ต.ลาดสวาย, อ.ลำลูกกา, จ.ปทุมธานี, 12150

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.