บจ.ที.พี. เทคนิคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ที.พี. เทคนิคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/18/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0135565013584
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

68/3 หมู่ที่ 1, ต.บึงยี่โถ, อ.ธัญบุรี, จ.ปทุมธานี, 12130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.