บจ.พีเอ็มดับบลิว เมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.พีเอ็มดับบลิว เมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0135565013428
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

82/341 หมู่ที่ 5, ต.ลาดสวาย, อ.ลำลูกกา, จ.ปทุมธานี, 12150

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.