บจ.พยัคฆ์-โฆ สปอร์ต บ๊อกซิ่ง จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.พยัคฆ์-โฆ สปอร์ต บ๊อกซิ่ง จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/12/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0135565013240
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

55/129 หมู่บ้าน วิสต้าวิลล์ คลอง 3 หมู่ที่ 9, ต.ลาดสวาย, อ.ลำลูกกา, จ.ปทุมธานี, 12150

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.