บจ.คิงดิมิท ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.คิงดิมิท ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/12/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0135565013185
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

93/8 หมู่ที่ 6, ต.ลาดหลุมแก้ว, อ.ลาดหลุมแก้ว, จ.ปทุมธานี, 12140

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.