บจ.ดิแองเจิล คลินิก จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ดิแองเจิล คลินิก จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/10/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0135565012863
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

560 อาคารโครงการมาร์เก็ตเพลส รังสิต คลอง 1 ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 209ซอย รังสิต – นครนายก 28/1 ถนนเลียบคลองรังสิต, ต.ประชาธิปัตย์, อ.ธัญบุรี, จ.ปทุมธานี, 12130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.