บจ.เอ.เอ็ม. เฟิร์ส โซลูชั่น จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอ.เอ็ม. เฟิร์ส โซลูชั่น จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0135565012812
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

55/116 หมู่บ้าน คาซ่า วิลล์ หมู่ที่ 18, ต.บึงคำพร้อย, อ.ลำลูกกา, จ.ปทุมธานี, 12150

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.