บจ.นิวเทร่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.นิวเทร่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/6/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0135565012553
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

89/95 หมู่บ้าน ปาล์มพาร์คแอทเอ็นซีออนกรีน-วงแหวนลำลูกกาคลอง 4 หมู่ที่ 5, ต.ลาดสวาย, อ.ลำลูกกา, จ.ปทุมธานี, 12150

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.