หจ.อาร์เจ โซลูชั่นส์

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.อาร์เจ โซลูชั่นส์ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/30/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0133565002823
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 300,000

🏢 ที่อยู่:

77/73 หมู่ที่ 17, ต.บึงคำพร้อย, อ.ลำลูกกา, จ.ปทุมธานี, 12150

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.