หจ.ชัชชษา แสนสีแก้ว มาร์เก็ตติ้ง

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ชัชชษา แสนสีแก้ว มาร์เก็ตติ้ง ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/27/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0133565002769
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

99/131 หมู่ที่ 3, ต.เชียงรากใหญ่, อ.สามโคก, จ.ปทุมธานี, 12160

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.