หจ.แอลเอ็นวี เซอร์วิส เซนเตอร์

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.แอลเอ็นวี เซอร์วิส เซนเตอร์ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/23/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0133565002696
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 100,000

🏢 ที่อยู่:

51/734 หมู่บ้าน พฤกษา17 หมู่ที่ 9, ต.ลาดสวาย, อ.ลำลูกกา, จ.ปทุมธานี, 12150

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.