หจ.รวยยั่งยืน 888

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.รวยยั่งยืน 888 ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/18/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0133565002611
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

62/3 หมู่ที่ 1, ต.หน้าไม้, อ.ลาดหลุมแก้ว, จ.ปทุมธานี, 12140

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.