หจ.จำปากัลยาณี

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.จำปากัลยาณี ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/10/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0133565002548
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

1/29 หมู่ที่ 7, ต.หนองสามวัง, อ.หนองเสือ, จ.ปทุมธานี, 12170

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.