หจ.นาคนิล เซอร์วิส (2022)

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.นาคนิล เซอร์วิส (2022) ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/3/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0133565002459
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,500,000

🏢 ที่อยู่:

22/13 หมู่ที่ 3, ต.หน้าไม้, อ.ลาดหลุมแก้ว, จ.ปทุมธานี, 12140

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.