บจ.เดอะ กอล์ฟ สวิง เซ็นเตอร์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เดอะ กอล์ฟ สวิง เซ็นเตอร์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/31/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565016630
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

49/1 หมู่ที่ 2, ต.บางรักใหญ่, อ.บางบัวทอง, จ.นนทบุรี, 11110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.