บจ.โอเค วิน จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.โอเค วิน จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/31/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565016591
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 10,000,000

🏢 ที่อยู่:

88/136 หมู่ที่ 3, ต.บางเลน, อ.บางใหญ่, จ.นนทบุรี, 11140

Leave a Comment