บจ.ไอกรีน อินโนเทค จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ไอกรีน อินโนเทค จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/30/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565016486
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

47/315 อาคารชุดคอนโดมิเนียมอตสาหกรรม อาคารไคตัค ชั้นที่ 5 ห้องสำนักงานเลขที่ เค 005018 ถนนป็อปปูล่า, ต.บ้านใหม่, อ.ปากเกร็ด, จ.นนทบุรี, 11120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.