บจ.ปักกา จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ปักกา จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/30/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565016460
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 200,000

🏢 ที่อยู่:

58/1 หมู่บ้าน สราญสิริ ชัยพฤกษ์ แจ้งวัฒนะ, ต.บางตะไนย์, อ.ปากเกร็ด, จ.นนทบุรี, 11120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.