บจ.พี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.พี กรุ๊ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/30/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565016397
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

201/3 หมู่ที่ 2, ต.บางบัวทอง, อ.บางบัวทอง, จ.นนทบุรี, 11110

Leave a Comment