บจ.ไบโอซูติคอลส์ เทค จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ไบโอซูติคอลส์ เทค จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/27/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565016273
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

50/875 หมู่ที่ 6, ต.บ้านใหม่, อ.ปากเกร็ด, จ.นนทบุรี, 11120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.